Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.

Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.

Kustösterbotten är både socioekonomiskt och ekologiskt ett känsligt område. Man lyfter ofta fram behovet att bevara den unika naturen och kulturen, men lika viktigt är också områdes utveckling som ett levande samhälle.
Skärgårdbefolkningen är mycket företagsamma och man ser en stark vilja att kämpa för sin hembyggd. För att bevara en levande skärgård är det nödvändigt att man inte utplånar de resurser som behövs för att kunna utvecklas.
En levande skärgård är ett mål de flesta instämmer i. Vad det betyder, hur vi skall nå dit och hur vi skall kunna bevara en levande skärgård kan det däremot råda delade meningar om. Kust- och skärgårdsbefolkningen, företag och olika myndigheter har olika intressen av regionen och betonar därför olika delar . En sak är dock klar, en levande skärgård kräver en lokalbefolkning med framtidstro på sin bygd.
Hur nås en långsiktig hållbar utveckling i kustösterbottens skärgård - här vill Intresseföreningen för en levande skärgård r.f. aktivt delta och bidraga till att kustbefolkningens intressen beaktas.

Intresseföreningen för en levande skärgård rf.

Rannikko-Pohjanmaa on sekä sosiokulttuurillisesti että ekologisesti herkkä alue. Esille nostetaan usein tarve säilyttää ainutlaatuinen kulttuuri ja alueen luontoarvot, mutta yhtä tärkeää on alueen kehityminen osana toimivaa yhteiskuntaa. Ilman vahvaa paikallista elinkeinoelämään ja infrastruktuuria alueen kehitys vaarantuu.
Alueen väestö on hyvin yritteliästä ja luonteenomaista on vahva halu toimia kotiseudun hyväksi. Kyetäksemme säilyttämään alueen elinvoimaisen saariston on välttämätöntä olla hukkaamatta kriittisiä resursseja.
Elävä saaristo on useimpien kannattama päämäärä. Keinoista ja tarvittavista toimenpiteistä on erilaisia näkemyksiä. Rannikon ja saariston asukkailla, yrityksillä ja viranomaisilla on luonnollisesti myös erilaisia tavotteita ja painotuksia. Luottamushenkilöillä on omia paikallisia intressejä. Elävä ja elinvoimainen, kehittyvä saaristo tarvitsee tulevaisuuteen uskovaa paikallista väestöä.
Päästäksemme tavoitteeseemme, pitkäaikaisen ja positiivisen kestävän kehityksen toteutumiseen Rannikko-Pohjanmaalla, osallistuu Intresseföreningen för en levande skärgård rf. aktiivisesti asiasta käytävään keskusteluun ja pyrkii edistämään paikallisen väestön näkemyksen tuomista julkisuuteen.

Ordförande Lasse Skog, tel. +358 505 146 331

Copyright © 2013. All Rights Reserved.